BEST SHIELD SRL
Str. G-ral I.E. Florescu, Nr.9, Bl. D11, Sc. B, 13 | 0726239227

Welcome to

BEST SHIELD SRL


Scut în fata intereselor tale


Servicii de consultanță în managementFirmă specializată și autorizată, poziția 1589 în Registrul Național al Evaluatorilor de Securitate Fizică gestionat de Direcția Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Asigurăm întocmirea documentației privind analiza de risc la securitate fizică cerută de legislația în vigoare. Identificăm vulnerabilitățile și riscurile companiei dumneavoastră în fața diferitelor amenințări specifice zonei în care vă desfășurați activitatea. Recomandăm măsuri și soluții rezonabile pentru eliminarea/diminuarea până la valori acceptabile a riscurilor identificate. Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora. Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Astfel, au această obligație următoarele unități: • societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acțiuni, societăți în comandită pe acțiuni și societăți cu răspundere limitată); • ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale; • regiile autonome; • companiile și societățile naționale; • institutele naționale de cercetare-dezvoltare; • alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor). Astfel, activitățile ce țin de paza și protecția unei entități cad în sarcina instituțiilor specializate ale autorităților administrației publice sau în regim privat, proprietarilor sau deținătorilor obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum și societăților specializate de pază și protecție. Potrivit acesteia, unitățile enumerate au obligația să adopte măsuri de securitate „în formele prevăzute de Legea nr. 333/2003, completate cu măsuri procedurale, conform art. 2 alin. (1) din Normele metodologice nr. 301/11.04.2012. Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică. Analiza „se face potrivit Instrucțiunilor nr. 9 emise de Ministerul Administrației și Internelor la 01.02.2013, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003". Totodată, este important de știut că analiza de risc poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică. „În cazul încălcării prevederilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, respectiv obligația de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitate fizică , se aplică sancțiunile prevăzute de articolul 4 alin 1. lit. d din Hotărârea 301/2012, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei”.


Contact BEST SHIELD SRL


Address: Str. G-ral I.E. Florescu, Nr.9, Bl. D11, Sc. B, 13

Phone: 0726239227
Email: office@bestshield.ro
Business Hours: 8,30-19.00